Nedenfor er en liste over nyttige lenker til nasjonalt og internasjonalt institusjoner, organsajoner og faglige stoff innefor alle fag i jordskjelvteknikk

Allmenn info om jordskjelv

http://www.jordskjelv.no

Internasjonale Foreninger

International Association for Earthquake Engineering
http://www.iaee.or.jp/

European Association for Earthquake Engineering
http://www.eaee.org/

Nyttige lenker

Pacific earthquake Engineering research Center (PEER)
http://peer.berkeley.edu/

Structural Seismic joints
http://www.archiproducts.com/en/products/49512/jointec-waterproof-structural-seismic-joint-jointec-gw-profilitec.html

The European Strong-Motion Database (ESD)
http://www.isesd.hi.is/ESD_Local/frameset.htm

Network for Earthquake Engineering Simulation (NEES)
https://nees.org/home

Earthquake Engineering Library, University of Berkeley (NISEE)
http://nisee.berkeley.edu/elibrary/