Om medlemskapet

Det er ikke nødvendig å være medlem i Tekna for å være med i NJF.

Alle som er interessert i jordskjelv, enten det er ut fra en interesse for seismologi, konstruksjonsdynamikk, seismisk dimensjonering av konstruksjoner, jordskjelvgeoteknikk og fundamenteringsløsninger, effekt av jordskjelv på samfunnet eller annet, kan melde seg inn.

Medlemsmassen består i hovedsak av bygningsingeniører, geoteknikere, seismologer, og arkitekter samt er ansatte ved konsulentbedrifter, entreprenører, universiteter, forskningsmiljøer og oljeselskaper.

Kontingent:

Personlig medlemskap: kr 200
Bedriftsmedlemskap: kr 6000
Studentmedlemskap: Gratis

Innmelding

Type medlemskap (obligatorisk)

Personalia

For/mellomnavn (obligatorisk)

Etternavn (obligatorisk)

Fødselsdato

E-post (obligatorisk)

Adresse (obligatorisk)

Postnr (obligatorisk)

Poststed (obligatorisk)

Telefon

Utdanningsinstitusjon (gjelder studentmedlem)

Arbeidssted

Kontaktperson

Navn på arbeidssted

Avdeling

Adresse

Postnummer

Poststed

Land

Kommentar