Æresmedlemmer

Æremedlemskap er dedikert til Ove Tobias Gudmestad i 2009

Ove Tobias Gudmestad er nevnt som æremedlem i NJF på grunn av hans store innflytelse i utvikling av jordskjelvteknisk fag i Norge.

Ove Tobias Gudmestad presenterte en faglig innlegg med omfang «Challenges for the earthquake discipline in Norway».