NJF årsmøte 2014 avholdt

NJF gjennomførte sitt årsmøte i Fagstua i Ingeniørenes Hus 12. mai.

Farzin Shahrokhi gikk av etter 4 år i ledervervet og ble erstattet av Emrah Erduran fra Rambøll Norge AS. Shahrokhi fortsetter som varamedlem i styret. En oversikt over de resterende styremedlemmene kan du se her.