NJF årsmøte 2015 – sett av datoen allerede nå!

NJF avholder sitt årsmøte i Teknas lokaler, Dronning Mauds gate 15 i Vika 27. august kl. 16-19. Saker som ønskes behandlet, må være sendt styret 1 måned før, altså innen 27. juli. Innkallingen sendes ut 2 uker før.

Alle medlemmer ønskes velkommen!