NJF er et fagforening tilknyttet Tekna som fokuserer seg på fagutvikling og erfaringsutveksling innenfor jordskjelvtekniske fag.

Foreningen har et formål som er svært vidt, og kan evnes ”å fremme utviklingen av jordskjelvtekniske fag”, å arbeide med erfaringsutveksling, utdanning, forskning, utvikling, kontakt med andre foreninger nasjonalt og internasjonalt.

NJF ble dannet i 1989 primært pga aktiviteter i forbindelse med petroleumsutvinning i Nordsjøen og Norskehavet som skapte behov for å ta hensyn til jordskjelvlaster ved design av bl.a. faste installasjoner (plattformer). Men etter innføring av norsk standard for seismiske laster (NS3491-12) i 2004 og dertter Eurocode 8 i 2010 aktualiserte betydningen av jordskjelv for store deler av byggebransjen, og deretter har NJF fokusert på innlands jordskjelvteknikk siden.

Mange norske bedrifter arbeider også med prosjekter utenfor Norge, hvor jordskjelvlaster på konstruksjoner er av stor betydning. Dette inkluderer også organisasjonene som ikke arbeider direkte med seismisk dimensjoenring og jordskjelvteknikk, men forståelsen av jordskjelvenes virkning på konstruksjoner, stabilitet av skråninger og dannelsen av flodbølger være viktig.

Våres medlemmer er blant annet seismologer, konsulenter innen geoteknikk, byggeteknikk, konstruksjonsteknikk, anleggsteknikk, og entreprenører.

GDPR

Norsk Jordskjelvteknisk Forening har sitt sekretariat hos Tekna, noe som innebærer hjelp til administrasjon av kursdeltakelser, markedsføring av kurs, medlemsdatabase og løpende drift. Behandling av personopplysningene i Norsk Jordskjelvteknisk Forening omfattes av beskrivelsene gitt i Teknas personvernerklæring.