Årsmøter

Årsmøtet i Norsk Jordskjelvteknisk Forening blir avholdt årlig med faglige foredrag.