NJF Reisestipend

Norsk Jordskjelvteknisk Forening (NJF) tilbyr støtte til reise for 1-2 yngre personer som ønsker å delta ved jordskjelvseminarer eller relaterte seminarer.

Omfang

Stipendet er et tilskudd til kostnader forbundet med reise (flybillett, opphold, konferanseavgift, etc.). Tildeling og stipendets størrelse bestemmes av NJF-styret.

Prioritering

Det gis prioritering til:

Søkere som skal presentere eller har bidratt til en artikkel
Yngre søkere
NJF-medlemmer

Søknadsinnhold

Søknader bør inneholde:

Personlig bakgrunn (alder, utdanning, etc.)
Motivasjon og evt. rolle i arbeid som skal presenteres
Tittel på konferanse
Anslag over reisekostnader

Frist

1. juli 2006.
Søknader aksepteres og behandles fortløpende hvis ikke begge stipender er tildelt før fristen.

Søknader sendes til

Norsk Jordskjelvteknisk Forening (NJF)
NJF@TEKNA.no